Cookieverklaring

1. Algemeen


S.S.A. Sporting Goods (hierna “S.S.A. Archery”, “wij”, “ons”) maakt op haar website gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technologieën. Met deze Cookieverklaring willen wij u als bezoeker informeren over de manier waarop wij cookies gebruiken op onze website. Deze Cookieverklaring is van toepassing op de website van S.S.A. Archery met webadres www.ssa-archery.com en haar subdomeinen.

Naast deze Cookieverklaring stelt S.S.A. Archery ook een Privacyverklaring ter beschikking, waarvan deze Cookieverklaring integraal deel uitmaakt en die u hier
kunt raadplegen. In deze Privacyverklaring verduidelijken wij (1) welke persoonsgegevens wij kunnen verzamelen via het gebruik van cookies, (2) de aangewende rechtsgronden voor het gebruik van cookies, en (3) de algemene doeleinden van ons gebruik van cookies. Voor de voornoemde informatie, en andere informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens in het algemeen en uw rechten daaromtrent, verwijzen wij naar deze Privacyverklaring.


2. Wat zijn cookies?


Cookies zijn kleine informatiebestanden die door de internetbrowser worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat als u een website bezoekt of als u gebruik maakt van een (mobiele) applicatie. Ze werken als een soort geheugensteuntje voor een website. Dankzij cookies kan onze website op een eenvoudige manier specifieke informatie over onze bezoekers en hun surfgedrag bijhouden. Onder de term ‘cookies’ verstaan wij ook technologieën die vergelijkbaar zijn met cookies, zoals pixels, plug-ins en bepaalde scripts, aangezien deze ook gegevens van u kunnen verzamelen.

Cookies kunnen zowel door S.S.A. Archery zelf geplaatst worden (“first-party cookies”) als door derden (“third-party cookies”). Third-party cookies zorgen ervoor dat bepaalde gegevens door uw bezoek aan of uw gebruik van onze website doorgezonden worden aan de derde partij die de cookies geplaatst heeft.

Cookies worden soms tijdelijk (“sessie cookies”, deze worden verwijderd als u de browser afsluit) en soms blijvend geplaatst (“persistent” cookies, deze blijven staan tot ze vervallen of tot u ze wist).


3. Voor welke cookies is mijn toestemming vereist, en hoe kan ik deze geven?


S.S.A. Archery onderscheidt bij het aanbieden van haar website de volgende soorten cookies: (1) strikt noodzakelijke cookies, (2) analytische cookies en (3) marketing cookies.

Het gebruik van strikt noodzakelijke cookies is niet afhankelijk van uw toestemming als bezoeker en is noodzakelijk voor de goede werking van onze website, of waar relevant, om u diensten te verstrekken waarnaar u uitdrukkelijk verzocht heeft. Daarom kan u deze cookies niet weigeren.

Alvorens wij enige andere cookies op uw toestel plaatsen, vragen wij om uw voorafgaande toestemming via onze cookiebanner. U kan voor het gebruik van deze bijkomende cookies steeds, volledig of gedeeltelijk
uw toestemming terug intrekken. Hoe u dit concreet kan doen, verduidelijken wij onder titel 5.

4. Welke cookies gebruikt S.S.A. Archery?


Zoals hierboven vermeld, maakt S.S.A. Archery gebruik van de volgende soorten cookies: (1) strikt noodzakelijke cookies, (2) analytische cookies en (3) marketing cookies.  

Hieronder geven wij een algemene omschrijving van deze drie soorten cookies.

Voor elk soort cookie, verstrekken wij hieronder ook een lijst van de specifieke cookies die geactiveerd zijn op onze website en die onder deze categorie vallen, samen met hun specifieke doeleinden en technische eigenschappen.

  • 4. Strikt noodzakelijke cookies
Onder de strikt noodzakelijke cookies vallen enerzijds technisch essentiële cookies en anderzijds functionele cookies.

Technisch essentiële cookies zijn om puur technische redenen noodzakelijk om de communicatie tussen uw toestel en onze website mogelijk te maken.

Functionele cookies zorgen er dan weer voor dat de basisfunctionaliteiten van onze website naar behoren werken. Deze cookies worden pas geplaatst nadat u als bezoeker een bepaalde handeling heeft ondernomen op onze website (bv. op de aanvaardingsknop van de cookiebanner klikken).

U kan het gebruik van technisch essentiële en functionele cookies niet weigeren omdat ze noodzakelijk zijn voor de beveiliging en de goede werking van de basisfunctionaliteiten van onze website. Hoe dan ook worden deze cookies slechts op uw toestel bewaard om de hierboven vermelde functies uit te oefenen, waardoor de impact op uw privacy gering is.

NaamDomeinLevensduurDoel
.ASPXAUTH_SSFirst-partySessie of 30 dagenDeze cookie bevat de sterk gecodeerde ID van de geverifieerde websitebezoeker voor het inloggen op de dealerwebshop. Indien de websitebezoeker “Mij onthouden” aanvinkt bij het inloggen, blijft deze cookie 30 dagen staan op het toestel van de bezoeker, zodat de bezoeker bij volgende bezoeken aan de dealerwebshop binnen deze tijdsperiode, niet opnieuw zijn inloggegevens moet ingeven.
.ASPXAUTH_SS_sFirst-partySessie of 30 dagen
__RequestVerificationTokenFirst-partySessieVoorkomen van Cross-Site Request Forgery-aanvallen (CSRF).
_abcklist-manage.com1 jaarHet detecteren van replay-cookie-aanvallen en de website hiertegen verdedigen. Deze cookie is noodzakelijk voor de beveiliging en integriteit van de website.
bm_szlist-manage.com1 dagDetecteren, categoriseren van en rapporten samenstellen over potentiële bots die toegang proberen te krijgen tot de website. Wordt gebruikt in samenhang met de BotManager van de website.
cb-enabledFirst-party1 jaarRegistreren dat de bezoeker kennis heeft genomen van de cookiebanner, zodat deze niet opnieuw verschijnt bij volgende bezoeken aan de website tijdens de periode waarvoor de cookie geplaatst wordt.
LanguageIdFirst-party2914158 daysDe taalcookie slaat de identificatiecode op van de taal die de gebruiker in de webwinkel heeft geselecteerd. Bij volgende bezoeken van de gebruiker wordt de webwinkel geopend in de eerder geselecteerde taal.
LastViewedProductsFirst-partySessieDeze cookie wordt gebruikt om informatie op te slaan over de laatst bekeken producten, die onderaan de product- en productlijstpagina's worden getoond. De cookie wordt verwijderd wanneer een gebruiker zijn webbrowser sluit.

  • 4.2 Analytische cookies
Analytische cookies stellen ons in staat om meer te weten te komen over de manier waarop u als bezoeker omgaat met en hoe u reageert op de inhoud van onze website. Op die manier kunnen wij onze website nog aantrekkelijker maken. De informatie in kwestie wordt gebruikt om op totaalniveau statistieken over het gebruik van onze website te creëren en te analyseren.

NaamDomeinLevensduurDoel
_gaFirst-party2 jaarVerstrekken van statistieken aan S.S.A. Archery over wie de website bezoekt en op welke manier dit gebeurt: onder meer het aantal unieke bezoekers, hoe bezoekers op de website terechtkomen, de bezochte pagina’s, de gebruikte browsers en de locaties van waaruit de website bezocht wordt. Deze dienst wordt aan S.S.A. Archery verstrekt door Google Analytics.
_gidFirst-party1 dag
_gatFirst-party1 min
_hjidFirst-party1 jaarToekennen van een uniek ID aan de sessie van de websitebezoeker met het oog op het verkrijgen van gegevens over het gedrag van deze bezoeker voor statistische doeleinden (onder meer in de vorm van ‘heatmaps’ die inzicht bieden in het navigeergedrag van de bezoeker op de website). Deze dienst wordt aan S.S.A. Archery verstrekt door Hotjar.
_hjidFirst-partyPermanent
_hjFirstSeenFirst-party1 dagNagaan of de websitebezoeker de website al eerder heeft bezocht, dan wel een nieuwe bezoeker is.
_hjAbsoluteSessionInProgressFirst-party1 dagHet meten van het aantal unieke bezoeken aan de website, door het toewijzen van een ID aan de bezoeker, zodat iedere websitebezoeker niet meer dan één keer meegeteld wordt.
_hjIncludedInPageviewSampleFirst-party1 dagBepalen of de navigatie van de websitebezoeker geregistreerd moet worden in een tijdelijke statistische aanduiding.
_hjTLDTestFirst-partySessieRegistreren van statistische gegevens over het gedrag van websitebezoekers door S.S.A. Archery met het oog op het uitvoeren van interne analyses.

  • 4.3 Marketing cookies
Onder marketing cookies verstaan wij advertentie-, tracking- en sociale mediacookies. Deze categorie cookies betreft voornamelijk cookies met het oog op het weergeven van advertenties, het implementeren van functies op onze website geboden door sociale media, en het meten van hoe vaak deze advertenties en functies respectievelijk weergegeven en gebruikt worden. Onder deze categorie vallen bijvoorbeeld de cookies die ervoor zorgen dat u advertenties van S.S.A. Archery te zien kan krijgen op sociale netwerken die u gebruikt na een bezoek aan onze website.

NaamDomeinVervaldagDoel
collect

First-party

SessieHet volgen van de bezoeker over verschillende marketingkanalen en toestellen heen.
IDEDoubleClick.net13 maandDoubleClick toelaten om een profiel op te bouwen van de bezoeker naar aanleiding van zijn surfgedrag en interacties met advertenties. Op basis hiervan krijgt de gebruiker advertenties te zien die relevant zijn voor hem op basis van dit profiel.
test_cookie1 dagNagaan of de internetbrowser van de bezoeker cookies ondersteunt.
CONSENTYouTube.com18 jaarBijhouden welke types cookies de bezoeker heeft aanvaard op YouTube via het gebruik van de cookiebanner.
VISITOR_INFO1_LIVE6 maandSchatten van de bandbreedte van de websitebezoeker op pagina’s van de website met ingesloten YouTubevideo’s.
YSCSessieYouTube toelaten om het gebruik van ingesloten YouTubevideo’s op de website bij te houden.
yt.innertube::nextIdPermanentRegistreren van een uniek ID om statistieken bij te houden van welke video’s van YouTube de bezoeker al bekeken heeft.
yt.innertube::requestsPermanent
yt-remote-cast-installedSessie
yt-remote-connected-devicesPermanent
yt-remote-device-idPermanent
yt-remote-fast-check-periodSessie
yt-remote-session-appSessie
yt-remote-session-nameSessie


5. Hoe beheer ik mijn cookievoorkeuren?


Hieronder wordt verduidelijkt hoe u uw cookievoorkeuren kan beheren. Aangezien de strikt noodzakelijke cookies, zoals hierboven opgesomd onder titel 4.1, noodzakelijk zijn voor het functioneren van onze website, kunnen deze niet uitgeschakeld worden.

  • 5.1 Via de website
<a class="cky-banner-element">Cookie settings</a> -> HTML BUTTON to display cookie banner
U kunt uw cookievoorkeuren op elk moment wijzigen door op de knop hierboven te klikken. Zo kunt u de cookie-instemmings banner opnieuw bekijken en uw voorkeuren wijzigen of uw toestemming onmiddellijk intrekken.

Daarnaast zal de cookiebanner elke 365 dagen opnieuw verschijnen om uw toestemming te hernieuwen, of het ontbreken hiervan te bevestigen.

  • 5.2 Via uw browser
Daarnaast kan u uw cookievoorkeuren aanpassen via uw browser. Op die manier kunt u zelf aangeven of bepaalde cookies geplaatst mogen worden en kan u de browser instellen om een bericht weer te geven als er een cookie wordt geplaatst. Daarnaast kan u cookies ook handmatig verwijderen via de optie die u toelaat om uw browsegeschiedenis te wissen. Meer informatie hierover kan u op onderstaande pagina’s terugvinden, afhankelijk van welke browser u gebruikt:
Het verwijderen of uitschakelen van cookies kan tot gevolg hebben dat bepaalde toepassingen van onze website en aanvullende diensten niet optimaal functioneren.


6. Wijzigingen


Wij behouden ons het recht voor om onze Cookieverklaring op elk moment eenzijdig te wijzigen. Elke aangepaste versie staat online en is terug te vinden op onze website. Vanaf de publicatie is de gewijzigde Cookieverklaring onmiddellijk van toepassing. Indien wij hierbij nieuwe cookies hebben geïmplementeerd op onze website, zullen wij indien vereist opnieuw om uw toestemming vragen. De datum waarop onze Cookieverklaring voor het laatst gewijzigd is, kan u bovenaan deze pagina terugvinden.

7. Wat als ik nog vragen heb?

Indien u nog vragen zou hebben omtrent onze Cookieverklaring, kan u steeds met ons contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

S.S.A. Sporting Goods NV
John Cordierlaan 15
8400 Oostende
België
privacy@ssa-archery.com

Voor algemene informatie over uw rechten en de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij uw toezichthoudende autoriteit op het gebied van gegevensbescherming of om een vordering in te stellen bij de bevoegde rechtbank, verwijzen wij naar de uitleg onder titel 10 en titel 11 van onze Privacyverklaring.
Laden
Laden