Disclaimer


Deze website is eigendom van:

S.S.A. Sporting Goods NV
John Cordierlaan 15
8400 Oostende
Belgium

BE0405.217.894

Door het bezoeken en gebruiken van de website verklaart u uitdrukkelijk akkoord te gaan met de volgende algemene voorwaarden:

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden en dergelijke zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan S.S.A. Sporting Goods NV of rechthoudende derden. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar gemaakt worden, zonder dat S.S.A. Sporting Goods daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.


Aansprakelijkheid

S.S.A. Sporting Goods NV streeft ernaar altijd correcte en actuele informatie aan te bieden op de website. Hoewel de ter beschikking gestelde informatie met de grootste mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat S.S.A. Sporting Goods niet in voor de volledigheid, juistheid en actualiteit van de weergegeven informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.
S.S.A. Sporting Goods NV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site evenmin voor het niet goed functioneren van deze website. Bovendien kan alle inhoud van deze site te alle tijde aangepast, gewijzigd of aangevuld worden, zonder dat hiervoor een aankondiging of kennisgeving nodig is.
S.S.A. Sporting Goods NV kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


E-mail

S.S.A. Sporting Goods NV garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails worden ontvangen of verwerkt. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door per e-mail met S.S.A Sporting Goods te corresponderen, accepteert u dit risico.


Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites van derden. S.S.A. Sporting Goods NV heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. S.S.A. Sporting Goods NV aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.


Laden
Laden